Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно съвременните, общоприети достижения на медицинската наука и практика. При отклонение от тези задължения, в резултат на което са възникнали неблагоприятни последици за болния, може да се ангажира отговорността на лекаря, ако неговото действие или бездействие са в резултат на виновно поведение. Виновно е поведението не само в случаи на преднамереност и умисъл.  Прочети още ....

Права при лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои eu flagпредварителни административни действия. Има три административни органа, които имат право да издават разрешение и да заплащат за лечение в чужбина.
Комисия за лечение в чужбина към МЗ
Единият от тях е Комисията за лечение в чужбина, създадена към Министерството на здравеопазването. Комисията разглежда случаи .... Прочети още ....

Съдебни дела срещу администрацията

burocracyАдминистративните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.
Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални и общи административни актове, общи административни актове, подзаконови нормативни актове или отказът на административния орган да издаде такива.
Тези дела се водят пред съответния административен съд. Прочети още ....

УКАЗАНИЕ за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112. Прочети още .....

depresiqМит 1. Депресията не е болест. Популярно е мнението, че депресията е "модерна глезотия" и се случва всекиму, просто човек дава воля на лошото си настроение и не са му нужни никакви лекарства. Напротив - това е съвсем истинско, сериозно заболяване, дори с възможен летален изход (самоубийство). Разбира се, с леката форма на тревожност всеки може да се справи сам, но при тежките случаи без лечение депресията може да продължава с години, да се усилва и да прерасне например в маниакално-депресивна психоза.

Мит 2. Ако имаш диагноза, значи трябва да си в психиатрия. Депресията, както и всяка болест, не може да бъде срамна. Тя не е по вина на човека, а е нещастие, което го е споходило, и притеснението е абсурдно. Дори при хронична депресия не въдворяват насилствено в психиатрия (освен при изрично регламентирани случаи).

Мит 3.  Депресията остявя отпечатък върху целия ти живот. При адекватно лечение на депресивния епизод се забравя за болестта. Завинаги.

Мит 4. Антидепресантите са опасни за здравето. Опасността идва от субективния фактор - неспазване на указанията, като шофиране или успоредно приемане на алкохол. Да, може да се наблюдават странични ефекти - главоболие, световъртеж, потене, сърцебиене, повишена чувствителност, загуба на сексуалното желание, сънливост, промяна в апетита. Те обаче отминават веднага след завършване курса на лечение, докато депресията с неприятните си симптоми може да продължава с години.

Мит 5. Създава се зависимост. Съвременните меки антидепресанти не водят до физиологическа зависимост, само психологическа, а тя е в сила дори при витамините.

Мит 6. И самолечението има положителен ефект. Има медикаменти, отпускани без рецепти, а е публична тайна, че за съжаление всеки може да се сдобие с рецепта или с произволен антидепресант, но последствията от самостоятелен хаотичен прием са непредсказуеми, а шансът, че лекарството ще помогне мизерен. А още по-минимален - че няма да навреди. Антидепресантите са силнодействащи вещества, които лекарят подбира индивидуално. Особено дозата.

Мит 7. Приемът може да се преустанови във всеки момент. Категорично това не бива да се прави! Обикновено отначало се предписват малки дози, после те се увеличават, а после отново се намаляват, преди съвсем да се отмени приемът им. Ако курсът на лечение се отмени в неговия пик, възможно е възобновяване на депресията в още по-тежък вид, а в най-лекия случай очаквайте неприятно гадене с повръщане, разфокусиране на вниманието, световъртеж, изобщо пълен набор от неприятности.


Потребителски рейтинг на болниците

hospitalsТук пациентите оценяват болниците. Бъдете информирани преди да изберете. Станете един от оценителите и споделете мнението си. Вижте как ......

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

nsvokЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...